MATLAMAT DAN OBJEKTIF PENUBUHAN

MATLAMAT DAN OBJEKTIF PENUBUHAN
  • Mengurus dan menyelenggara aset dan hartanah.
  • Mewujudkan kumpulan pengurusan senggaraan fasiliti yang mahir dan cekap.
  • Memberi banyak manfaat kepada pemilik terutama dari segi penjimatan kos-kos senggaraan dan pembaikan bangunan dan juga kos utiliti.
  • Memberi khidmat nasihat kepada pemilik aset berkaitan pengurusan dan senggaraan fasiliti bangunan.
  • Bersedia untuk melebarkan perkhidmatan yang ditawar secara komprehensif kepada aset yang lebih mencabar seperti Kompleks Perniagaan, Hotel dan Resort serta bangunan-bangunan gunasama seperti Hospital, Sekolah, Kompleks Sukan dan Bangunan-bangunan Riadah.
  • Sentiasa membuat penyelidikan terhadap sebarang peluang-peluang perniagaan yang berhubungkait dengan sektor pengurusan aset dan hartanah.
  • Bertindak lebih agresif dalam pemasaran hartanah di negeri Kedah dimana kumpulan sasaran adalah pembeli bumiputera.
  • Menyediakan perkhidmatan secara profesional.
  • Mewujudkan dan mengekalkan perhubungan yang baik di antara DASB dengan pemilik-pemilik aset.
  • Sentiasa berusaha untuk mendapatkan kontrak pengurusan yang baru untuk meningkatkan kadar keuntungan syarikat.